Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi

Üniversitemiz Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi Sultan II. Abdülhamid’i ve dönemini araştırmak üzere 2015 yılında Türkiye’deki ilk kurulan bilimsel araştırma merkezidir. Merkezimiz Beşiktaş Kampüsü’nde bulunan, Sultan II. Abdülhamid’in oğlu Mehmet Selim Efendiye ait köşk binasında çalışmalarını yürütmektedir.

Merkezimiz Osmanlı tarihinin hakkında en çok konuşulan, en çok tartışılan ve en çok merak edilen padişahlarından birisi olan II. Abdülhamid ve döneminin araştırılması, bilinmeyen yönlerinin ortaya çıkarılması, bu alanda yapılacak akademik çalışma ve projelerin desteklenmesi, teşvik edilmesi, ulusal ve uluslararası platformlarda duyurulmasının sağlanması gibi önemli bir misyonu üstlenmiştir. Alanının değerli ve uzman isimlerinden oluşan disiplinler arası bir danışma kuruluna sahip olan Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi, bu sahayla ilgili araştırma yapan tüm bilim insanlarını akademik iş birliğinde bir araya getirecek bir çekim merkezi olmayı hedeflemektedir.

Bu amaçla 2015-2017 yılları arasında gerçekleştirilen “Yıldız Saray Sohbetleri” etkinliği ile her ay farklı konu ve konukla söyleşiler gerçekleştirilmiş, 2017 yılında bu söyleşiler kitap olarak basılmıştır.

  

“Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde” İstanbul Üniversitesiyle ortaklaşa hazırlanan Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu” Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin en kapsamlı projesi olmuştur. Merkez, “Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu Üzerinden Dünyaya Bakmak” konseptiyle Osmanlı’nın son döneminde yurtdışı ile olan diplomatik ilişkileri, Sultan II. Abdülhamid’e ait bu eşsiz değerdeki Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu üzerinden inceleyen bir dizi proje yürütmüştür. Sadece Türkiye için değil dünya kültürü için de eşsiz değere sahip kültürel bir miras olan fotoğraf koleksiyonu üzerinden Osmanlı’nın farklı toplumlarla kesişen yollarının tanıtılması amacıyla, fotoğraf sergileri ve  sergi kitapları çalışmaları ile hayata geçirilen bu projeler 2017-2019 tarihleri arasında Fransa, Almanya, İngiltere, Amerika, Rusya ve Japonya’yı kapsamıştır. Söz konusu projeler çerçevesinde hazırlanan kitap çalışmalarıyla; tarihî ve modern dünyalar arasında kültürel bir köprü kurulmasına fırsat veren, köklü tarihî birikim ve zenginliğimizle ulusal ve uluslararası alanda ülkemizin itibarına büyük katkı sağlayan, aynı zamanda dünya mirası açısından da büyük kıymet taşıyan Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu’nun uluslararası alanda geniş tanıtımı yapılmıştır.

Kitaplar

  

  

  

Sergiler

  

Berlin Sergisi

  

Frankfurt Kitap Fuarı

  

Fransa Sergisi

  

   İngiltere Kitap Fuarı

  

   Japonya Sergisi

Rusya Sergisi

Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türk Tarih Kurumu iş birliğinde “Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde” “Vefatının 100. Yılında Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi Uluslararası Kongresi” 22-24 Ekim 2018 tarihlerinde İstanbul’da Osmanlı Devlet Arşivleri Binasında gerçekleştirilmiştir. Bugüne kadar Sultan II. Abdülhamid ve dönemi üzerine yapılmış en kapsamlı bilimsel etkinlik olan kongrede, yurt içinden ve dışından olmak üzere tarihten edebiyata, tıptan ilahiyata, sanattan iktisada, mimariden teknolojiye kadar oldukça geniş bir yelpazede araştırmacılar tebliğlerini sunmuşlardır.  Kongreye Türkiye’den 43 ayrı şehirdeki 65 üniversiteden, dünyadan ise 27 farklı ülkeden olmak üzere toplam 219 katılımcı katkı sunmuştur. Kongrenin tüm bildiri metinlerini, 2020 yılında Türk Tarih Kurumu yayınlayacaktır.

(Sultan 2. Abdülhamid Han Torunu Şehzade Harun OSMANOĞLU, TBMM 27. Başkanı İsmail KAHRAMAN, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri ŞAHİN)

  

Merkezin Yayınları:

1. Yıldız Saray Sohbetleri, Yayın Editörü Prof. Dr. A. Melek Özyetgin, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 2017.

2. Osmanlı-Fransız İlişkilerinde Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu Üzerinden Karşılaşmalar / Tanışmalar / Kesişmeler, (Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde), Hazırlayan Kamil Fırat, Yayın Editörü Prof. Dr. A. Melek Özyetgin, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 2017, 135s.

3. Rencontres / Croisements / Connaissances Dans le Cadre des Relations Ottomano – Françaises à Travers La Collection de Photographies du Palais de Yıldız, (Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde), Hazırlayan Kamil Fırat, Yayın Editörü Prof. Dr. A. Melek Özyetgin, Çev. Dr. Fahrettin Aslan, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 2017.

4. Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu Üzerinden Osmanlı – Almanya İlişkileri, (Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde), Hazırlayan Kamil Fırat, Yayın Editörü Prof. Dr. A. Melek Özyetgin, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 2017, 176s.

5. Die Osmanisch-Deutschen Beziehungen Im Lichte Der Yıldız Palast Fotografie – Kollektion, (Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde), Hazırlayan Kamil Fırat, Yayın Editörü Prof. Dr. A. Melek Özyetgin, Çev. İlkay Sözal, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 2017, 176s.

6. La France vue du Palais de Yıldız, Hazırlayan Kamil Fırat, Yayın Editörü Prof. Dr. A. Melek Özyetgin, Çev. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 2017, 45s.

7. Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu Üzerinden Osmanlı – İngiltere İlişkileri, (Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde), Hazırlayan Kamil Fırat, Yayın Editörü Prof. Dr. A. Melek Özyetgin, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 2018, 150s.

8. British – Ottoman Relations Through The Yıldız Palace Photography Collection, (Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde), Hazırlayan Kamil Fırat, Yayın Editörü Prof. Dr. A. Melek Özyetgin, Çev. Banu Tellioğlu, Ceren Demirdöğdü, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 2018, 150s.

9. Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu Üzerinden Osmanlı – Amerika İlişkileri, (Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde), Hazırlayan Kamil Fırat, Yayın Editörü Prof. Dr. A. Melek Özyetgin, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 2018, 175s.

10. American-Ottoman Relations Through Yıldız Palace Photography Collection, (Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde), Hazırlayan Kamil Fırat, Yayın Editörü Prof. Dr. A. Melek Özyetgin, Yıldız Teknik Üniversitesi, Çev. Esra Birkan, İstanbul 2018, 175s.

11. Osmanlı Hanedan Defterleri (1909-1922), (Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde) Yayın Akademik Danışmanı Prof. Dr. Vahdettin Engin, İstanbul 2018.

12. Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu’ndan Çarlık Rusya’sına Bakmak, (Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde), Haz. Kamil Fırat, Yayın Editörü Prof. Dr. Ayşe Melek Özyetgin, İstanbul 2019, 172 s.

13. Царская Россия В Фотографиях Из Коллекции Дворца Йылдыз, (Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde), (Куратор и подготовка к изданию) Kamil Fırat, (Редактор) Prof. Dr. A. Melek Özyetgin, İstanbul 2019, 172s.

14.  Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu’ndan 19. Yüzyıl Japonya’sına Bakmak, (Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde), Haz. Kamil Fırat, Yayın Editörü Prof. Dr. Ayşe Melek Özyetgin, İstanbul 2019, 172 s.

15. Yuruduzu Kyuden Shashin Korekushion kara Zyukyuseiki no Nihon Wo Tenbou, (Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde), Haz. Kamil Fırat, Yayın Editörü Prof. Dr. Ayşe Melek Özyetgin, İstanbul 2019, 172 s.