YTÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilgi Teknolojileri ve Siber Güvenlik Araştırma Merkezi

Üniversitemizin bilişim altyapısını çağımız gereksinimlerine uygun hale getirmek amacıyla YTÜ Veri Merkezi ve Altyapı İyileştirme projesi geliştirilmiş ve hayata geçirilmiştir. Bu proje ile üniversitemizin en az 20 yıllık network, internet ve bilişim ihtiyaçlarını karşılayabilecek, modern,  uluslararası standartlara sahip, yüksek hızda network hizmetleri sunabilecek ve her türlü siber saldırıya karşı güvenliği sağlayabilecek bir bilişim altyapısı hedeflenmiştir.

YTÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilgi Teknolojileri ve Siber Güvenlik Araştırma Merkezi, üniversitemizin tüm bilişim bileşenlerini kapsayacak şekilde bir adet Siber Güvenlik Araştırma Merkezi Binası (1845 m²) ve bir adet modern sistem odası (1564 m²) olmak üzere toplam 3500 m2 kapalı alandan oluşmaktadır. Ayrıca kampüs genelinde günümüz standartlarının üstünde 100 Gb hıza kadar bant genişliğine sahip 30km’lik fiber kablolama yapılmıştır.

   

Bilgi Teknolojileri ve Siber Güvenlik Araştırma Merkezimiz, siber güvenlik alanında çalışmalar yapmak üzere hem ulusal hem de uluslararası bilim insanlarına akademik çalışma ve yayın yapmaya elverişli bir ortam sunacaktır.

Sistem Odası kapsamında toplamda 1800 core işlemci gücüne ve 20 TB hafızaya sahip sunucular tesis edilecektir. Bu güçlü alt yapı üniversitemize yüksek hızda network bağlantısının yanı sıra güvenli, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir ortam sağlayacaktır.

Ayrıca bu güçlü donanım yapısı, Yüksek Performans Hesaplama (HPC) kurulumları ile alanda çalışma yapacak olan üniversitemiz ve misafir akademisyenlere ciddi bir imkan sağlayacak olup, uluslararasılaşma anlamında ülkemize de fayda sağlayacaktır.

Veri merkezimizin ölçeklenebilir tasarımı ve Bulut altyapısı ile Yıldız Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren yaklaşık 350 adet yazılım firmasına gerek sunucu odaları, gerekse depolama alanları kiralanabilecek ve maddi anlamda üniversitemize katkı sağlanacaktır. Bu bulut hizmeti ayrıca diğer üniversite ve kamu kurumlarına da sağlanabilecektir.

Merkezimiz, siber güvenliği güncel ve akademik yönüyle inceleyerek disiplinler arası bir teknik ve işletme bakış açısı sayesinde bilgi güvenliği ve iş sürekliliği ile ilgili standartların daha yaygın ve etkin kullanılmasını sağlayacaktır. Merkez kapsamında sadece üniversitemizde değil, ülkemiz genelinde de oluşması muhtemel siber saldırı durumlarına karşı hazırlıklı olunması konularında konferanslar ve bilgilendirme toplantıları organize edilecektir.

Merkezde elde edilen bilgi birikimi, akademik çalışmalara dönüştürülmesi ya da bilgi güvenliği konusunda yenilikçi ürün ve hizmet geliştirilmesi adına güvenli bir biçimde paylaşılacaktır.

Merkez içerisinde Siber Saldırı ve Zafiyet Tespit Birimleri kurulacak, bilişim hizmeti verilecek olan laboratuvar ile derslerde sadece teorik değil uygulamalı Bilgi Güvenliği Eğitimlerinin verilmesi de sağlanarak bu konuda ülkemize yetişmiş insan gücü kazandırılacaktır. Siber Zafiyet Testleri, Adli Bilişim, Bilgi Güvenliği Eğitimi Hizmetleri ile Bilgi Güvenliği Yönetimi ve Risk Analizi, Bilgi Güvenliği Teknolojileri Projelendirme danışmanlık hizmetleri verilecektir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik bilgi güvenliği farkındalığı oluşturulması sağlanacaktır.

Merkezimiz, ülkemizde meydana gelebilecek olası siber saldırılar sonucu oluşabilecek iş kesintisi ve sanayi casusluğu kaynaklı mali kayıplara karşın risk analizleri ve bilgi güvenliği yönetimi standartlarının uygulanması hizmetlerini vermeyi hedeflemektedir.