Yeni Araştırma Altyapıları ve Laboratuvarları

Üniversitemizde yürüttüğümüz küresel standartlardaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin önemli bir bileşenini oluşturan laboratuvar çalışmaları ile öğrencilerin bilim ile iç içe olması, öğrenme süreçlerinin hızlandırılması, yeteneklerini kullanması ve son teknoloji ürünü cihazlar ile mesleklerinin inceliklerini öğrenmesi amaçlanmaktadır. Bu eğitim süreci sonucunda öğrencilerimizin üniversitemizin tarihsel misyonundan gelen pratiği güçlü ve uygulamanın içinde yetişmiş nitelikli altyapıyı günümüz teknolojisi ile bütünleştirerek mezuniyet sonrası ülke kalkınmasında rol almaları amaçlanmaktadır. Eğitim programlarının yanında öğrencilerimizin kurdukları bilimsel kulüpler ile teknolojiyi de yakından takip ederek birimlerdeki laboratuvarları aktif olarak kullanmaları ve Ar-Ge çalışmalarına katılmaları teşvik edilmektedir.

Yükseköğretim Kurumumuz, Yeni YÖK vizyonu çerçevesinde ülkemizin kalkınma yolundaki 2023 hedeflerine ulaşması için birçok yenilikçi girişim ve pek çok proje planlayarak hayata geçirmiştir. Bu kapsamda üniversitelerin küresel ve milli hedefler doğrultusunda yürüttükleri çalışma ve faaliyetleri nitel olarak ölçmek ve üniversitelerin akademik ve sosyal rekabet gücünün gelişimini tespit etmek amacıyla Yükseköğretim Kurumumuz tarafından “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” yayınlanmaktadır. Değerlendirme raporunun “Bütçe ve Finansman” başlığı altında yer alan “Ar-Ge’ye harcanan bütçenin toplam bütçeye oranı” göstergesinde üniversitemiz araştırma ve aday araştırma üniversiteleri arasında birinci sırada yerini almıştır.

Ülkemizin bilgi ve teknoloji birikiminin artırılmasındaki hedeflerine ulaşmada araştırma altyapılarının kritik öneme sahip olduğunun bilinci ile üniversite yönetimimiz birimlerimizde eğitim ve araştırma altyapılarının kurulması ve kapasitelerinin güçlendirilmesini için son yıllarda önemli miktarda kaynak ayırmış ve ciddi yatırımlar yapmıştır.

Üniversitemiz birimlerinde son yıllarda kurulan ve kapasitesi geliştirilen laboratuvar ve atölyelerimiz aşağıda yer almaktadır.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 • STEM Laboratuvarı
 • Fen Bilgisi Laboratuvarı

  

 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

 • Fizyolojik Kontrol Laboratuvarı
 • Radar Laboratuvarı *
 • EAE Alçak Gerilim Tesisleri Laboratuvarı *
 • Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Laboratuvarı *

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 • Biyotransformasyon ve Bitki Kimyası Laboratuvarı
 • Rejeneratif Doku ve Hücre Kültürü Laboratuvarı
 • 4 adet Genel Kimya Öğrenci Laboratuvar

  

  

  

 

GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

 • Kompozit Malzeme Laboratuvarı (40 m2)
 • İleri Yanma, Isı Transferi ve Türbomakina Laboratuvarı (210 m2)
 • YTÜ Eğitim Gemisi (Hibe)
 • Sualtı İntikal Vasıtası (Hibe)

  

  

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 • Finans Laboratuvarı

  

 

İNŞAAT FAKÜLTESİ

 • Membran Malzemeleri ve Teknolojileri Laboratuvarı
 • GeoLab Laboratuvarı

  

  

 

KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ

 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Laboratuvarı
 • Süt Teknolojisi Laboratuvarı
 • Biyo-Araştırmalar Laboratuvarı
 • Mühendislik Ve Tasarım Odası Laboratuvarları
 • Seramik İleri Araştırma Laboratuvarı
 • Gıda Mikrobiyolojisi Uygulama Laboratuvarı
 • Fermantasyon Teknolojileri Laboratuvarı
 • Gıda Tematik Araştırma Ve Uygulama Laboratuvarı

  

  

  

  

 

MAKİNE FAKÜLTESİ

 • Sistem Dinamiği Kontrol Laboratuvarı
 • Ölçme Kontrol Laboratuvarı
 • Endüstriyel Otomasyon Laboratuvarı
 • Motor Test Laboratuvarı
 • Makine Teorisi ve Sistem Dinamiği Kontrol Otomasyon Laboratuvarı

  

  

  

 

MİMARLIK FAKÜLTESİ

 • Koruma Laboratuvarı
 • Cam – Seramik Atölyesi
 • Alçı – Kalemişi – Varak Atölyesi *
 • Kâğıt – Deri – Tekstil Atölyesi *
 • Duvar Resmi – Mozaik – Taş Atölyesi *
 • Ahşap Atölyesi *
 • Metal Atölyesi *

  

  

 

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

 • Müzik Atölyesi
 • Genişletilmiş Gerçeklik Laboratuvarı
 • Desen Atölyesi
 • Dans Atölyesi
 • Seramik Atölyesi
 • Temel Tasarım Atölyesi
 • Tasarım Atölyesi

  

  

  

 

BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MERKEZ LABORATUVARI)

 • Gaz Kromatografisi Laboratuvarı
 • Mikro/Nano Sentez Laboratuvarı
 • Kütle Spektroskopi Laboratuvarı
 • Elementle Tayin Laboratuvarı
 • Hücre Kültürü Laboratuvarı
 • Taramalı Elektron Mikroskobu Laboratuvarı
 • Mekanik Test Laboratuvarı
 • Partikül Karakterizasyonu Laboratuvarı
 • Spektroskopi Laboratuvarı
 • X Işınları Laboratuvarı
 • Baskı Devre Prototipleme Laboratuvarı
 • Termal Analiz Laboratuvarı
 • Yüzey Karakterizasyonu Laboratuvarı 1
 • Yüzey Karakterizasyonu Laboratuvarı 2

  

  

  

 

————–

* Kurulum aşamasında