Üniversitemizdeki birimlerimizde ve öğrenci laboratuvarlarında bulunan bilgisayarlar, modern teknolojinin gereklerine uygun olarak yüksek performanslı yeni modellerle değiştirilmiş, ayrıca eğitim ve araştırma amaçlı yeni bilgisayar laboratuvarları kurulmuştur. Laboratuvarlar altyapısı, elektrik tesisatı ve tefrişatı ile yenilenerek fakülte ve yüksekokullarımızın kullanımına sunulmuştur.

Bilişim Teknolojileri Yenileme ve Geliştirme Yatırımları kapsamında 2017-2019 yılları arasında üniversitemiz genelinde lisans eğitimi ve Ar-ge çalışmalarında kullanılan 38 adet bilgisayar laboratuvarı toplamda 1300 adet yüksek konfigürasyonlu bilgisayarlar ile donatılarak öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin kullanımına sunulmuştur. Sadece Lisans değil, Lisansüstü eğitim yapan öğrenciler de tez ve araştırma çalışmalarında, projelerinde ve uygulamalarında akademisyenler ile birlikte bu laboratuvarlarda çalışmaktadırlar. Ayrıca Üniversitemiz lisanslı yazılım kullanımına önem vermekte olup akademik ve idari birimlerimizden gelen talepler doğrultusunda tüm birimlerinde ve laboratuvarlarında lisanslı yazılımlar kullanılmaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi misyonu gereği ‘Topluma Duyarlı Bilgi, İnsan ve Uygulama Geliştirmek’ hedefi doğrultusunda hareket etmektedir. İsrafı önlemek, kaynakları daha verimli kullanmak, atık miktarını azaltmak ve geri kazanmak noktasından hareketle, üniversitemizde atıl durumda bulunan ve yenilenen laboratuvarlardan çıkan kullanılabilir durumdaki 540 adet bilgisayarın bakım-onarımı yapılarak Ülkemizin 22 şehrinde bulunan ihtiyaç sahibi 43 okula bilgisayar laboratuvarları kurulmuştur. Üniversitemiz, Sosyal Sorumluluk Projeleri çerçevesinde, ‘Sıfır Atık’ ve ‘Sıfır İsraf’ kapsamında ihtiyaç sahibi okullara bilgisayar laboratuvarları kurmaya devam edecektir.