Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan ve Mülkiyeti üniversitemize ait olan 15 bin 280 metrekarelik taşınmaza, üniversitemizin stratejik hedefleri doğrultusunda yeniden işlev kazandırılmaktadır. Maslak Kampüsü’nün 6 bin 807 metrekarelik kısmına ek teknopark alanı; 8 bin 473 metrekarelik kısmına da üniversitenin uygulamaya yönelik bazı bölümleri, sürekli eğitim merkezi, uzaktan eğitim merkezi, kongre ve sahne sanatları merkezi ile çeşitli eğitim birimlerinin yapılması planlanmıştır.

Hâlihazırda Davutpaşa Yerleşkesi ve İkitelli Yerleşkesi’nde 148 bin metrekarelik alanda ürettiği teknolojiyle hizmet veren Yıldız Teknopark; 4 bin 500 metrekarelik kuluçka merkezi, 55 bin metrekare rekreasyon alanı, 400 metrekare prototip alanı ile Türkiye’nin teknoloji merkezi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

  

Yıldız Teknopark’ın hizmet alanını genişletmek, yeni teknolojiler üretmek ve girişimcilere yeni bir yuva olmak amacıyla Maslak Yerleşkesi’nde yeni bir teknoloji üssünün kurulması hedeflenmiştir. Maslak Teknopark Yerleşkesi, Cumhurbaşkanlığı’nın Resmi Gazete’de yayınlanan 28 Şubat 2019 tarih ve 799 sayılı kararı Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin ek alanı olması halini almıştır.

Maslak’ta inşa edilecek olan yeni teknoparkın bütün finansmanı Yıldız Teknopark tarafından sağlanacak olup, yeni teknoparkın sürekli eğitim merkezi vasıtasıyla Maslak bölgesindeki kişi ve kurumlara; yaşam boyu eğitim, araştırma ve danışmanlık desteği veren, alanında öncü bir merkez olması planlanmaktadır. Maslak Teknopark’ında, fintech, insurtech ve 5G teknolojileri konularında kümelenme oluşturulması tasarlanmakta ve bu alanlarda yüksek teknolojiyi öne çıkaran kuruluşların öncelikle yer alması hedeflenmektedir. Yerli ve milli teknolojileri üreten tüm firmaların kucaklanması ve söz konusu öncelikli alanlarda ölçeklenmiş projelerin gerçekleştirilmesi düşünülmektedir.

Maslak Teknopark ve Eğitim Kompleksi Projesi, kamusal alan tanımını yaşantı bağlamında, kapalı, açık ve yarı açık alanlarıyla yeniden tariflerken, insanları bir araya getirerek kent kültürü ve kentlilik bilinci oluşturmayı, sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı, değişim ve dönüşüm dinamiklerini tetikleyerek fiziksel çevresine kalite getirmeyi hedeflemektedir.

Ağırlıklı olarak yüksek yapıların konumlandığı Maslak ve Büyükdere Caddesinde tasarlanan kompleks, yatay mimarisi ile kendisini öne çıkarmaktadır. Tasarım aşamasında verilen bu ilkesel kararla, bulunduğu çevrede oluşturacağı farkındalığın yanında sürdürülebilirlik faktörü de önemli bir yere sahiptir. Projede, yüksek yapılarda karşılaşılan aşırı ısı, ışık ve parlama sorunlarını, tasarım prensipleriyle çözmek amaçlanmıştır. Tasarlanan yatay kütlede, konsollar ve geri çekilmeler ile yapılan kütle hareketleri sayesinde gölgelik alanlar oluşturulması ve güneşin aşırı ısıtma ve parlama sorunlarının kontrol altına alınması sağlanmıştır. Aynı zamanda yağmur suları gibi gri suların toplanarak projede bulunan yeşil alanların sulanmasında kullanılmasına olanak tanıyacak çözümler de projede yer almaktadır.

Ofisler ve derslikler, gençlerin ve çalışan yetişkinlerin zamanlarının çoğunu geçirdikleri mekânlardır. Bu nedenle ofis, kütüphane ve eğitim yapılarının gün ışığı ile direk ilişkisi insan psikolojisi ve sağlığı açısından çok önemlidir. Bu yapıların yeterli gün ışığı alması insanların çalışma performansını da olumlu yönde etkilemektedir. Tasarımda, dışarı bakışı ve çevre ile etkileşimi sağlayan teraslar, iç avlular, zengin iç mekânlar, kullanıcıların etkileşimini arttıracak sosyal alanlar oluşturulmuştur. Bu sayede daha neşeli ve pozitif bir ortam sağlayıp, kullanıcıların yapı içerisinde daha uzun süre bulunmak istemesi amaçlanmıştır.

Maslak Teknopark ve Eğitim Kompleksi Projesi, Teknopark Bloğu ve Eğitim Bloğu işlevi ile 2 ana kütleden oluşmaktadır. Teknopark Bloğu Büyükdere Caddesi boyunca konumlanmıştır. Blok, kademeli, geçirgen tasarımı ile kendisini ve Büyükdere Caddesi’ni, Eğitim Bloğuna bağlamaktadır. Eğitim bloğunun zemin katlarında öğrencilerin sosyal ihtiyaçlarının giderecek mekânlar konumlandırılmıştır. Üst katlarda, fakülte için gerekli derslikler, amfiler, yönetim ofisleri ve yarı açık-açık sosyal mekânlar bulunmaktadır. Yapının bodrum katlarında ise öğrenim gören öğrencilerin de yaralanabileceği kongre merkezi, konferans salonları, toplantı odaları ve açık ofisler yer almaktadır.

Kütlenin üst katlarında bulunan mekânlar eğitim ve idari işlevleri yerine getirirken, zemin ve bodrum katlarda bulunan yarı kamusal ve kamusal alanlar yapının çevresi ile ilişkisini güçlendirip kente entegrasyonunu güçlendirmektedir.

Teknik projeleri ve idari süreçleri tamamlanan Teknopark ve Eğitim Kompleksinin kısa bir süre içerisinde temeli atılarak inşaatına başlanacaktır. Üniversitemizin bu vizyon projesinin ülkemize ve Yıldız Ailesi’ne hayırlı olmasını temenni ederiz.