YTÜ Mezun Platformu

Kondüktör Mekteb-i Âlisi adı ile 1911 yılında kurulan Yıldız Teknik Üniversitesi, ülkemizin sanayileşme ve kalkınma çalışmalarına büyük katkılar sağlamış, bu işleviyle ülkemizin teknik gelişiminin temel taşlarından biri olmuştur. Mezun ettiği yüz binden fazla öğrencinin yanı sıra, her akademik yılda eğitim verdiği otuz bini aşkın öğrenci ve iki bine yakın öğretim elemanı ile Yıldız Teknik Üniversitesi, ülkemizin milli hedeflerine, yetiştirdiği nitelikli insan kaynağı, bilimsel ve teknolojik çıktıları ile katkı veren köklü üniversitelerden biridir.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nden mezun olmak, yani bir Yıldızlı olarak bunun ayrıcalığını bilmek beraberinde güçlü bir aidiyet duygusu getirir. Yıldız Teknik Üniversitesi ve Yıldızlı öğrencilerin arasındaki bağ, eğitim hayatı ile başlayıp mezuniyetle biten bir zaman dilimi ile sınırlı kalmamalıdır. Üniversite ve mezun arasındaki ilişkiyi güçlendirmek, üniversite-mezun ilişkisini sürdürülebilir kılmak amacıyla Mezunlar Koordinatörlüğümüz daha etkin bir yapıya kavuşturulmuştur. Mezunlar ile iletişiminin sürekliliği için veri sağlamanın ve veriyi elde tutmanın en önemli faktörlerden biri olduğunun farkında olarak üniversitemizin hayatta olan 120 binin üzerindeki mezununu sanal ortamda bir araya getirmek üzere, “Yıldızlar Buluşuyor” mottosu ile 2018 yılında “Yıldız Teknik Üniversitesi Mezun Platformu” kurulmuştur (https://yildizlimezunlar.org). Platform, Yıldız mezunlarını ve öğrencilerini bir araya getirecek bir sosyal etkileşim ortamıdır. Platformun altyapısı, aralarında dünyanın önde gelen üniversitelerinden Oxford, UCLA, UCL vb. üniversitelerinin de bulunduğu 500 eğitim kurumu tarafından tercih edilmiş olup toplamda 3 milyonu aşkın kullanıcıya sahiptir. Mezun Platformuna Linkedin, Facebook veya e-posta adresiyle kolayca üye olunabilmektedir. Bu platform ile Yıldız ailesinin birbirine daha da kenetlenmesini sağlamak amaçlanmıştır.

Mezunlarımız ile öğrencilerimiz arasında fikir, bilgi ve deneyim alışverişine yönelik bir yapı oluşturmak amacıyla kurulan Mezun Platformu’nun tüm paydaşlarımızı daha etkin ve işlevsel kılacağı kanaatindeyiz. Kurulan bu yapı ile mezunlarımız Üniversitemiz etkinliklerine katılabilmekte, kariyer ilanları yayınlayabilmekte, gruplar kurabilmekte, kendisini yetiştiren üniversitesine destek olabilmekte, etkinlik ve duyuruları takip edebilmektedir. Öğrencilerimiz ise mezunlarımızla tanışıp onlardan mentörlük desteği alabilmekte, aynı zamanda iş ve staj olanaklarını takip edebilmektedir.

Üniversitemizin gücüne güç katan ve mezunlarımızı birleştirecek harç niteliğindeki bu platformun mezunlarımızla, mezunlarımızın da üniversitesiyle daha güçlü olacağına yürekten inanıyoruz.

 

MEZUNLARA YÖNELİK ETKİNLİKLER

Mezunlarımızla bir araya gelebilmek adına her sene iki büyük etkinlik gerçekleştirilmesi için tarihler belirlenmiştir. Bunlar;

– Üniversitemizin kuruluş tarihi olan 1911’e ithafen her 19 Kasım’da, mezunumuz olan iş insanları ve yöneticiler ile bir araya geleceğimiz “Yıldızlar Buluşması”

– Her Mayıs ayının ilk Cumartesi günü mezunlarımız ve ailelerimizle üniversitemizde bir araya geleceğimiz “Yıldızlar Buluşuyor” etkinliği

Mezunlarımız, aileleri ile birlikte 4 mayıs 2019 günü gerçekleştirilen “Yıldızlar Buluşuyor‘19” mezunlar günü etkinliğinde Yıldız Kampüsü’nde bir araya gelerek eski anılarını yad ettiler. Mezunlar Gününde mezuniyetlerinin 10, 20, 30, 40, 50 ve 55. yıllarını kutlayan mezunlarımıza bu güne katılmalarının anısına hatıra plaketleri takdim edilmiştir.

Her sene Mayıs ayının ilk Cumartesi günü yapılacağını duyurduğumuz Mezunlar Günü, bu sene “Yeni Koronavirüs (COVID-19) ile İlgili Alınan Önlemler” kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir.

 

ÜNİVERSİTE-SANAYİ BİRLİKTELİĞİ

Yıldız Teknik Üniversitesi, bilginin çok hızlı olarak üretildiği ve kısa süre içerisinde geçerliliğini yitirdiği bir çağda, bilgiyi zamanında üretime dönüştürmenin en önemli araçlarından birinin üniversite ile sanayinin işbirliği olduğunun bilincinde olan, sanayimiz ile en sıkı işbirliği yapan ve bu ilişkileri gün geçtikçe geliştiren bir üniversitedir.

“Mezunlardan Tavsiyeler” başlığı ile mezunlar ile öğrencileri hem kampüslerimizde hem de YouTube kanalımızda buluşturarak bilgiyi, tecrübe genç kuşaklara aktarmak en önemli amaçlarımızdan biridir.

   

   

 

SİGMA DÜKKAN

Öğrenci, mezun ve mensuplarımızın üniversitemize olan aidiyet bağını güçlendirmek için özgün olarak tasarlanmış ürünler, 2018 yılı Nisan ayı itibariyle Yıldız kampüsümüzde bulunan dükkanımızdan ve online olarak Sigma Dükkan web sitesi (https://www.yildizsigma.com/) üzerinden satılmaya başlanmıştır.

 

MENTÖRLÜK

“Bir Yıldızlıya Sor” adı ile başlattığımız mentörlük projesi ile tek yönlü bilgi aktarımı değil, aynı zamanda bilginin nasıl kullanılacağının da öğrenilmesi mümkün olmaktadır. Bu sayede öğrencilerimizin ve yeni mezunlarımızın ihtiyaçları, mentör Yıldız’lılarımızın deneyimleri ile birleşerek birbirimize destek olmaktayız.

Bu program çerçevesinde başlatılan mentörlük projesine Mezun Platformu üzerinde şuana kadar 400 kişi başvurmuş, titiz bir çalışma ile eşleştirmeler yapılarak sürecin verimli bir şekilde çalışması sağlanmıştır.

 

YILDIZLI OLMAK AYRICALIKTIR