En Yüksek Hibe Alan 2. Üniversiteyiz.

Uluslararası değişim programları kapsamında 2004 yılından itibaren üniversitemizde gelen ve giden olmak üzere 6 binin üzerinde öğrenci ve personel hareketliği gerçekleştirilmiştir. 2020 yılı itibariyle Uluslararası Değişim Programları (ERASMUS, MEVLANA, Uluslararası Akademik Anlaşmalar) kapsamında 365 farklı üniversite ile 780’in üzerinde uluslararası anlaşmamız mevcuttur.

        

Uluslararası Değişim Programları Kapsamındaki Anlaşmalı Üniversitelerin Dağılımı ve Öğrenci Hareketliliği Üniversitemiz 2010 yılından bu yana ERASMUS+ Programı kapsamında Türkiye’deki üniversiteler arasında en yüksek hibe alan ilk üç üniversite arasında yer almaktadır. Bu başarısını 2019-2020 akademik yılı içinde Türkiye ikinciliği ile devam ettirmiştir.

        

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YTÜ-YÖS)

Yıldız Teknik Üniversitesi kabul ettiği uluslararası sınav ve diplomaların yanında lisans programlarına uluslararası öğrencilerin alımı için her yıl Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YTÜ-YÖS) düzenlemektedir. Sınav sonuçlarına göre öğrenciler Uluslararası Öğrenciler için ayrılmış olan kontenjanlara dahilinde minimum puanı sağlamak koşuluyla tercih önceliklerine ve puanlarına göre yerleştirilmektedir.

YTÜ-YÖS Sınavı İle Üniversitemize Kaydolan Yabancı Öğrenci Sayıları

Üniversitemizin Uluslararasılaşma konusundaki Stratejik Hedefleri doğrultusunda ve YÖK kararlarına bağlı olarak üniversitemiz tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde Uluslararası Öğrenci sayısının artırılması hedeflenmektedir. 2020 yılında 1250 yabancı öğrenci kontenjanı ayrılmış olup, İstanbul dışında 3 kıtada 14 ülkedeki sınav merkezlerinde (Mali, Sudan, Almanya, Bosna Hersek, Kosova, Azerbaycan, Bangladeş, Endonezya, Kazakistan, Pakistan, Ürdün, Özbekistan, İran (Van)) YTÜ-YÖS sınavı yapılacaktır.