Ülkemizde israfın önlenmesi, doğal kaynakların verimli kullanımı, atık oluşumunun azaltılması ve atıkların kaynakta ayrıştırılması çalışmalarının geliştirilmesi amacıyla 2017 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın muhterem eşleri Emine ERDOĞAN Hanımefendi’nin himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sıfır Atık uygulaması başlatılmıştır. 2019 yılında yayınlanan Sıfır Atık Yönetmeliği’nde belirtilen uygulama takvimine göre yükseköğretim kurumlarının 31 Aralık 2020 tarihine kadar Sıfır Atık sistemini kurmaları ve yapılan çalışmaları Bakanlığın bilgi sistemine düzenli olarak kaydetmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda üniversitemizde geri dönüşüm ve sıfır atık projesi çerçevesinde birçok faaliyet gerçekleştirilmektedir.

İstanbul Yerel Yönetimler Sıfır Atık Kongresi ve Sergisi

İstanbul Yerel Yönetimler Sıfır Atık Kongresi ve Sergisi Sayın Emine ERDOĞAN Hanımefendi’nin de teşrifleri ile 11 Ekim 2019’da Davutpaşa Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, YTÜ Merkez Laboratuvarının açılışı Cumhurbaşkanımızın muhterem eşleri Sayın Emine ERDOĞAN ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat KURUM tarafından yapılmıştır.

Kongrede; Sıfır Atık Projesini ülke genelinde yürüten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul genelinde faaliyet gösteren yerel yönetimler, sıfır atık çalışmalarına katkıda bulunan ve bu konuda farkındalık oluşturan kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör temsilcileri ile akademisyenler düzenlenen oturumlarda ve panelde bilgi ve tecrübelerini paylaşmışlardır.

 

Sıfır İsraf Sosyal Sorumluluk Projesi

Üniversitemizdeki akademik ve idari personelin ihtiyacını karşılamayan ve ekonomik ömrünü tamamlamayan 540 bilgisayarın bakım ve onarımları yapılarak, ülkemiz genelindeki 22 şehirdeki 43 orta öğretim okulunda bilgisayar laboratuvarları kurulmuştur.

 

YTÜ Sıfır Atık Sistemi Kurulumu

Sıfır atık çalışmaları kapsamında ilk olarak üniversitemiz personeline yönelik geri dönüşüm ve sıfır atık konularında eğitim çalışmaları tamamlanmıştır. Ayrıca, plastik kullanımını azaltmayı özendirmek amacıyla personel ve öğrencilere yönelik bez poşet dağıtımı yapılmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan sağlanan hibe ile atıkların kaynağında türlerine göre ayrıştırılması ve biriktirilmesi amacıyla atık kumbaralarının Davutpaşa ve Yıldız Yerleşkelerinde kurulumu tamamlanmıştır.

Davutpaşa Yerleşkesi’nde İnşaat Fakültesi bahçesinde atıkların geçici olarak güvenli bir şekilde yönetmeliklere uygun konteyner ve ekipmanlarda bekletildiği “Geçici Atık Depolama Alanı” oluşturulmuştur. Depo alanında kağıt, cam, lastik, metal atıklar ve tehlikeli atıklar biriktirilirken organik atıklardan da kompost üretimi yapılmaktadır.

Geri dönüşümlü atıklar ilçe belediyeleri tarafından düzenli olarak toplanarak geri dönüşüm tesislerine götürülmektedir.

Laboratuvarlarda oluşan katı ve sıvı atıklarla birlikte tehlikeli atık kapsamına giren floresan, pil-akümülatör, toner-kartuş, ilaç ve kontamine ambalajlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan onaylı kamu veya özel firmalarla yapılan protokollerle düzenli aralıklarla toplanmakta ve tekniğine uygun bir şekilde bertaraf edilmektedir.

Geçici depolama tesisindeki kompost makinası ile yemekhaneler ve kantinlerden toplanan yemek atıklarından kompost üretimi yapılmaktadır. Üretilen kompost mevsimlik bitki yetiştirmek ve kampüste yer alan ağaçlar için gübre olarak kullanılmaktadır.

  

          

 

LED Dönüşümü

Üniversitemizde israfın önlenmesi çalışmaları kapsamında aydınlatma sistemimizm floresan aydınlatmadan LED aydınlatmaya dönüştürülmeye başlanmıştır. Yapılan dönüşüm sonucu yılda %35 enerjim tasarrufu sağlanmıştır.

 

Öğrenci Kulüpleri Etkinlikleri

Üniversitemiz bünyesinde yer alan öğrenci kulüplerinin gerçekleştirdikleri etkinliklerde geri dönüşüm ve sıfır atık çalışmalarına önemli katkılar yapmaktadır. Öğrenci kulüplerimiz tarafından başlatılan “Yıldız Dönüşüyor” faaliyeti kapsamında Nisan 2018 tarihinden itibaren gönüllü öğrenciler tarafından yemekhanede oluşan atıklar ayrıştırılmaktadır. Yemek atıkları kampüste bulunan sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılırken diğer geri dönüşebilir atıklar ise ilçe belediyeleri tarafından geri dönüşüm tesisine yönlendirilmektedir.

Çevre Kulübü tarafından her yıl Mart ayında gerçekleştirilen “Yeşil Sektör” etkinlikleri ile özel sektör ve kamu kurum temsilcilerinin katılımıyla geri dönüşüm ve diğer çevre teknolojilerinin gelişimi konularında üniversitemiz öğrencilerine yönelik bilgi ve tecrübe aktarımları yapılmaktadır.

      

Ağaç Dikimi

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde Davutpaşa kampüsümüzde öğrencilerimiz, personelimiz ve uluslararası ziyaretçilerimizle birlikte 1000 adet ağaç dikimi yapılmıştır.

 

Sıfır Atık Ödülleri

Üniversitemizin personeli ve öğrencileriyle birlikte gerçekleştirdiği sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeyde verilen ödüllerle taçlandırılmıştır. Üniversitemizin çeşitli bölümlerinden öğretim üyeleri ve öğrencilerimizin İTÜ ekibi ile bir araya gelerek oluşturduğu Teamphosprous takımı 2019 Ağustos-Eylül tarihlerinde Fas’ta gerçekleştirilen Uluslararası Solar Decathlon etkinliğinde tasarımını ve inşaatını gerçekleştirdikleri ekolojik ev ile “İnovasyon”, “Mühendislik ve İnşaat” ve “İletişim ve Sosyal Farkındalık” kategorilerinde ödül kazanmışlardır.

Team Bosphrous takımı ayrıca T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “2020 Yılı Sıfır Atık İnovasyon Ödülü”nün de sahibi olmuştur.