BAŞARILAR VE ÖDÜLLER

Yıldız Teknik Üniversitesi, yüz yılı aşkın köklü geçmişi ile ülkemizin en prestijli üniversiteleri arasında yer almaktadır. Son yıllarda gerek eğitim-öğretim ve akademik alanda gerek ise fiziksel altyapılarda yapılan yenilik ve iyileştirmeler sonucunda üniversitemizin performansı her geçen yıl biraz daha artmış, bu da birçok alanda başarı ve ödülleri beraberinde getirmiştir. Üniversitemizin son 4 yıllık performansına yönelik bazı sonuçlar aşağıda yer almaktadır.

YÖK Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı

Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri Performansı

Yükseköğretim Kurulumuzun  “Yeni YÖK” vizyonu ile başlattığı üniversitelerdeki çeşitlilik ve misyon farklılaşması çalışmaları içerisinde yer alan “Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı” kapsamında belirlenen “Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri” arasında üniversitemiz beş aday araştırma üniversiteleri arasında yerini almıştır.

Misyonunu ve stratejik yol haritasını belirlemiş ve çalışma disiplinini bu plana uygun biçimde yürütebilen kurumlar olarak tanımlanan araştırma üniversitelerinin 2017 ve 2018 yılı performansları YÖK bünyesinde oluşturulan İzleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde değerlendirilmiştir. Değerlendirme sürecinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu gibi dış paydaşların da görüşleri de alınarak 11 araştırma ve 5 aday araştırma üniversitesinin araştırma kapasitesi, araştırma kalitesi ve etkileşim-iş birliği olmak üzere üç başlık altında toplam 33 göstergeye göre performans analizi yapılmıştır. Yapılan değerlendirmede üniversitemiz büyük bir başarıya imza atarak 2017 yılındaki yüksek performansı ile 7. sırada, 2018 yılında ise yükselişini sürdürerek 6. sırada yerini almıştır.

 

YÖK Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu

Yükseköğretim Kurulumuz tarafından, üniversitelerin temel fonksiyonlarını yerine getirirken hangi alanlarda güçlü ve fırsatlarının olduğuna, hangi alanlarda ise daha zayıf ve muhtemel tehditlerinin olduğuna dair üniversitelere rehberlik yapmak ve üniversitelerin çalışmalarını objektif ölçütlere göre değerlendirmek için;

– Eğitim ve öğretim

– Araştırma-Geliştirme, Proje ve yayın

– Uluslararasılaşma,

– Bütçe ve finansman

– Topluma hizmet ve Sosyal sorumluluk

olmak üzere 5 ana başlık altında 45 gösterge ile 172 üniversite için 2018 yılı “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu” yayınlanmıştır.

https://www.yok.gov.tr/universiteler/2018-izleme-ve-degerlendirme-raporlari

Üniversitemiz, İzleme ve Değerlendirme Raporunda Bütçe ve Finansman alanında araştırma ve aday araştırma üniversiteleri arasında yatırım bütçesinden Ar-Ge’ye en fazla bütçe ayıran üniversite olmuştur. Ayrıca, uluslararası değişim programlarından yararlanma ve patent, faydalı model alnında ise ilk üç üniversite arasında yer almıştır.

 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi

Türkiye’deki tüm teknokentlerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın belirlediği kriterler doğrultusunda hazırladığı teknopark performans endeksine göre “Gelişmekte Olan Teknoloji Geliştirme Bölgesi” kategorisinde ve “Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Sıralaması” nda Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi büyük bir başarıya imza atarak 2019 yılında birincilik ödülünü kazanmıştır.

Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı ve Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Bahri ŞAHİN ve Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut GÜNER’e birincilik ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa VARANK takdim etmiştir.

2009 yılında faaliyete geçen Yıldız Teknopark sağlıklı gelişimini sürdürmeye devam ederek, Türkiye’nin girişimcilik ekosistemine katkıları kesintisiz devam edecektir.

 

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Performansı

Üniversiteleri girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıralayarak, üniversiteler arası girişimcilik ve yenilikçilik odaklı rekabetin artmasına böylelikle girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamak ve üniversitelerde girişimcilik ve yenilikçilik faaliyetlerinin teşvik edilmesi amacıyla ülkemizde ilk kez 2012 yılında TÜBİTAK tarafından “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi” hazırlanmaya başlanmıştır.

Endeks ile üniversiteler;

– Bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği,

– Fikri mülkiyet havuzu,

– İşbirliği ve etkileşim,

– Ekonomik katkı ve ticarileşme

ana başlıkları altında TÜBİTAK, YÖK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TPE, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve bütçe Başkanlığı, KOSGEB, TTGV, TÜBA ve Üniversiteler tarafından sağlanan veriler ile 23 göstergeye göre değerlendirilmektedir.  2016 yılında 10. sırada yer alan üniversitemiz 2018 yılında tüm üniversiteler arasında 6. sıraya Devlet Üniversiteleri arasında 4. sıraya yükselmiştir.

Üniversitemiz, 2018 yılı sıralamasında Fikri Mülkiyet Havuzu ana başlığında üniversiteler arasında en önde yer almaktadır. Bu kapsamda Patent Başvuru Sayısı, Faydalı Model Tasarım Belge Sayısı ve Uluslararası Patent Başvuru Sayısı göstergelerinde birincilik elde etmiştir.

 

Üniversiteler Akademik Performans Sıralamaları

Ulusal ölçekte ilk üniversite sıralamasının 1983 yılında ABD’de US News & World Report tarafından yapılması, küresel anlamda sıralamanın ise ilk kez 2003 yılında Academic Ranking of World Universities (ARWU) tarafından gerçekleştirilmesinin ardından günümüzde üniversitelerin akademik performans sıralamaları, konunun paydaşları olan üniversiteler, bu konuda politika yapıcı ve karar verici konumda olan kuruluşlar, öğrenciler ve akademisyenler tarafından birer kalite göstergesi olarak algılanmaktadır.

Ulusal akademik derecelendirme kuruluşumuz olan URAP ve uluslararası akademik derecelendirme kuruluşları QS World University Rankings ile U.S. News’in yaptığı sıralamalarda, üniversitemiz mühendislik alanında dünyada ilk 500 üniversite, Türk Devlet Üniversiteleri arasında ilk 3 üniversite arasında yer almaktadır.

 

Bilimsel Çalışma Performansı

Üniversitemiz akademisyenleri tarafından Web of Science veri tabanında taranan SCI-SSCI-AHCI kapsamındaki bilimsel makaleler son dört yılda %28 artarak 806’dan, 1033’e yükselmiştir. Ayrıca atıf sayılarında da %50’ye yakın bir artış gerçekleşmiştir. Benzer artışlar Araştırma Projelerinde de gözlemlenmektedir.

  

 

Üniversite-Sanayi İşbirliği Performansı

Üniversite-Sanayi İşbirliği Biriminin faaliyetleriyle hem üniversitemizdeki potansiyelin sanayiyle buluşturulması, hem de sanayideki güncel yönelimler ve pratik uygulamaların üniversiteye aktarımı sağlamaktadır. Birimimizin yürüttüğü etkin faaliyetler sonucu son yıllarda üniversite-sanayi işbirliği proje sayısı ve toplam proje bütçesi giderek artmıştır.

 

Green Metric Yeşil Kampüs Performansı

UI GreenMetric Dünya Üniversiteler Sıralaması 2010 yılında Endonezya Üniversitesi (UI) tarafından başlatılmış ve üniversite kampüslerini çevresel sürdürülebilirlik açısından değerlendiren bir çalışmadır. Sürdürülebilir çevre yönetimi faaliyetlerinin bildirimi ile üniversiteler GreenMetric sıralamasına katılarak uluslararası tanınırlıklarının artmasını sağlamaktadırlar. Bu kapsamda üniversitemizde 2017 yılından itibaren sıralamalarda yer almaktadır. Üniversitemiz üç yıl içerisinde Dünya sıralamasında 163 sıra yükselerek 263. ve Türkiye sıralamasında 8. sırada yer almıştır. Üniversitemizde sıfır atık projesi kapsamında atık yönetim sisteminin daha etkin yürütülmesi, yağmur hasadı ve enerji tasarrufu konusundaki faaliyetler ile gelecek yıllardaki sıralamalarda üniversitemizin daha üst sıralarda yer alması hedeflenmektedir.

 

Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim Performansı

Küresel Covid-19 salgını sürecinde, üniversitemiz öz kaynaklarıyla Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve UZEM biriminin geliştirmiş olduğu Online Kampüs LMS Sistemleri ile uzaktan çevrimiçi senkron eğitime hızlıca geçiş sağlanmıştır. 2019-2020 Bahar Yarıyılındaki derslerin tamamı, uzaktan eğitim ile başarıyla tamamlanmıştır. Üniversitemizin uzaktan eğitim süresinde internet kullanımı, günlük ortalama 1.6 Gigabit’lik çıkış hızıyla, üniversiteler arasında en yüksek seviyeye ulaşmıştır.

 

4. ULUSAL ANTARTİKA BİLİM SEFERİ

Türkiye’nin beyaz kıtadaki geçici üssü olan Horseshoe Adası’nda Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü’nde Türk bayrağı göndere çekildi.

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinesinde gerçekleştirilen, 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne katılan bilim insanları, Beyaz Kıta’da yürüttükleri 15 projeyi sonuçlandırdı. Üniversitemiz de bu milli projede Fen-Edebiyat ve İnşaat Fakültelerimizin iki projesiyle yerini almıştır.

 

ÖDÜLLER

Akademisyenlerimiz yaptıkları bilimsel çalışmaları ile birçok alanda ödüle layık görülmüştür.

2019 Türkiye Bilimler Akademisi GEBİP ÖDÜLÜ, Prof. Dr. İhsan KAYA – Makine Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

2018 Türkiye Bilimler Akademisi GEBİP ÖDÜLÜ, Prof. Dr. Kaan YETİLMEZSOY – İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü

2018 Türkiye Bilimler Akademisi GEBİP ÖDÜLÜ, Prof. Dr. Güven GONCA – Gemi inşaat ve Denizcilik Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümü

2018 TÜBİTAK TEŞVİK ÖDÜLÜ, Prof. Dr. Mustafa Sami TOPÇU – Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

2017 Türkiye Bilimler Akademisi GEBİP ÖDÜLÜ, Doç. Dr. Muhammet Übeydullah KAHVECİ – Kimya-Metalürji Fakültesi Biyomühendislik Bölümü

2017 Türkiye Bilimler Akademisi GEBİP ÖDÜLÜ, Prof. Dr. Yasin ÜST – Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümü

  

 

TEKNOFEST’te YILDIZ Rüzgarı Esti

2019

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı önderliğinde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST’te gençlerin geleceğin teknolojileri üzerine yaptığı çalışmalara destek vermek için tam 19 farklı kategoride teknoloji yarışmaları düzenlendi.

Havacılıktan otomotive, yapay zekadan simülasyon sistemlerine, su altı araçlarından otonom araçlara uzanan geniş bir spektrumda düzenlenen 19 farklı kategoride 2.000’den fazla takım 50.000 yarışmacı finalist olmaya hak kazandığı yarışmalarda Üniversitemiz de geliştirdiği teknolojilerle ve yarışmalardaki başarılarıyla 2019’da da TEKNOFEST’de Yıldız rüzgarı estirdi.

– İnsansız ve Otonom Kara Araçları (İKA) Geliştirme Yarışması ‘Küçük Ölçekli İşletmeler’ Kategorisinde BİRİNCİLİK Ödülü

– İnsanlık Yararına Teknolojiler – Sağlık Kategorisinde BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

– Hidromobil Kategorisinde Performans BİRİNCİLİK Ödülü,

– Enerji ve Yönetim Sistemi Tasarımı ile TEKNİK TASARIM Ödülü ve BİRİNCİ Yerli Ürün Teşvik Ödülü

– Elektromobil Kategorisinde VERİMLİLİK REKOR Ödülü ve Performans İKİNCİLİK Ödülü

– TEKNOFEST İYT Çevre Yarışması’nda İKİNCİLİK Ödülü

– TÜBİTAK İHA İnsansız Hava Araçları Uçuş Kontrolü Yazılımı – YERLİ YAZILIM Ödülü

 

Ayrıntılı bilgi için Tıklayınız.

 

2018

20-23 Eylül 2018 tarihleri arasında, İstanbul Yeni Havalimanı’nda gerçekleştirilen Teknofest İstanbul Festivalinde; İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması, İnsansız Hava Aracı Yarışması, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Model Uçak Yarışması, Robotik Fetih 1453 Yarışması, Yapay Zeka Yarışması, Roket Yarışması, İha Destekli İnsansız Kara Aracı Yarışması, Model Uydu Yarışması, Savaşan İha Yarışması ve Sürü İha Yarışması kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu.

750 takım 2000’in üzerinde yarışmacının katıldığı yarışmaların değerlendirme aşamaları sonucunda Üniversitemiz 3 proje ile ödül aldı.

İnsanlık Yararına Teknolojiler – Sağlık Kategorisinde BİRİNCİLİK ödülü

İnsanlık Yararına Teknolojiler – Ulaşım Kategorisinde BİRİNCİLİK ödülü

Su altı Sistemleri – ÜÇÜNCÜLÜK ödülü

 

  

Ayrıntılı bilgi için Tıklayınız.