Üniversite-sanayi işbirliğinin temel amacı; üniversitedeki bilimsel potansiyelin, sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmak ve sanayiyi inovasyon çalışmalarına yönlendirerek, hem üniversitedeki potansiyelin pratik uygulamalarda kullanılmasına zemin hazırlamak hem de sanayiye itici güç oluşturarak işbirliğindeki köprü işlevini sürdürülebilir kılmaktır. Bu doğrultuda, Üniversite-Sanayi İşbirliği  Birimi;

• İş geliştirme,

• Proje danışmanlığı,

• Ar-Ge hibe destek fonları süreç yönetimi,

• Akademisyen-sanayi eşleştirmeleri,

• Kobi yetkinlik geliştirme uygulamaları

ile hem Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki potansiyelin sanayiyle buluşturulmasını, hem de sanayideki güncel yönelimler ve pratik uygulamaların üniversiteye aktarımını sağlamaktadır.

2013 yılında kurulan Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi’nin desteğiyle, 2013-2018 yıllarında yaklaşık 30.000.000 TL bütçeli 400 Ar-Ge danışmanlık projesi gerçekleştirilmiş ve 605 akademisyenin bu projelerde yer alması sağlanmıştır.

Son yıllarda üniversite-sanayi işbirliği proje sayısı ve toplam proje bütçesi giderek artmıştır. 2019 yılında ise, üniversite sanayi işbirliği çalışmaları daha da hız kazanmış ve toplam 6.000.000 TL bütçeli 85 akademik danışmanlık projesi gerçekleştirilerek 150 akademisyenin sanayi projelerinde yer alması sağlanmıştır.

Yine 2019 yılı, fon destekli projeler kapsamında ise sanayi iş birlikli projelerde, 23.000.000 TL bütçeli 13 proje gerçekleştirilerek Yıldız Teknik Üniversitesi’nin sanayiyle olan işbirlikleri daha da geliştirilmiştir.

Ülkemizin 2023 yılı hedefleri kapsamında sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi, sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi ve üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla TÜBİTAK tarafından başlatılan 2244 projesi kapsamında 5 sanayi kuruluşunda 54 bursiyer desteklenmektedir.

 

MERKEZ LABORATUVARI ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Üniversitemizin farklı sanayi kuruluşları ile ara yüzün görevini üstlenen Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (Merkez Laboratuvarı), kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektörün farklı disiplinlerine kadar geniş bir yelpazeye hizmet vermektedir.

Merkez Laboratuvarımızın hizmet verdiği kurum ve kuruluş sayısı son iki yıl içerisinde büyük bir artış göstermiştir. Sanayi kuruluşlarının karşılaştığı problemlerin üstesinden gelebilecek, inovatif çalışmalar ile yenilikçi ürünler üretmelerine destek olabilecek altyapıya sahip olan Merkez Laboratuvarımız alanında uzman ekibi ile analiz sayılarını her geçen gün arttırarak yoluna devam etmektedir.

Sanayiye yapılan analiz sayılarının artması ve problemlerin bilimsel bakış açısı ile giderilmesi ile farklı sanayi kollarının da ilgisi Merkez Laboratuvarımız üzerinde artmıştır. Her türlü sanayi kuruluşundan, gerçekleştirdikleri Ar-Ge çalışmalarına altyapı desteği sağlanması konusunda talepler her geçen gün artmış bu durum beraberinde sanayi-üniversitesi iş birlikteliklerini doğurmuştur.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nin muhtelif bölümlerinde kullanım dışı olan ve/veya etkin bir şekilde kullanılmayan cihazların Merkez Laboratuvarı çatısı altında toplanması, bilim camiası ve sanayinin hizmetine sunulması ile analiz sayılarında ciddi derecede artış sağlanmıştır. Hizmet verilen kurum ve kuruluşlara yapılan ortalama analiz sayıları ise aşağıdaki grafikte verilmektedir.

 

Yapılan her analizin ülkemiz bilim, sanayi ve teknolojisine destek sağlamak olduğu bilinci ile faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Merkez Laboratuvarımızın cihaz ve analiz çeşitliliği her geçen gün artmakta ve merkezdeki Ar-Ge çalışmaları hız kesmeden devam etmektedir.