Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu’nun hem Temel İngilizce hem de Modern Diller Bölümü’nde verilen eğitimin kalitesini yükseltmek için hazırlanan stratejik planı hayata geçirmek için hazırlanan orta vadeli yeniden yapılanma süreci Nisan 2018 itibariyle başlamıştır ve halen devam etmektedir. Bu süreç kapsamında öğrencilerin fakültelerdeki akademik ihtiyaçlarının analizine göre oluşturulmuş yazılı bir müfredata dayanan, Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (CEFR) ile uyumlu, Temel İngilizce Bölümü Zorunlu Hazırlık Eğitimi Programı hayata geçirilmiştir. Bu programın verimli bir şekilde yürütülmesi için Yabancı Diller Yüksekokulu’nun sınıflarında bulunan donanımsal alt yapı iyileştirilmiş, daha yüksek nitelikli ders kitapları kullanılmaya başlanmış ve ihtiyaç sahibi öğrencilere de bu kitaplar “Rektörlük Bedelsiz Ders Kitabı Bursu” ile sağlanmıştır.

Temel İngilizce Bölümü Zorunlu Hazırlık Eğitimi Programı’nda gerçekleştirilen akademik iyileştirmeye benzer bir yapılanma Modern Diller Bölümü’nde gerçekleştirilmiş ve bu bölümün verdiği servis derslerinin içerikleri ve materyalleri yeniden tasarlanmış, sınavlar bu içeriğe uyacak biçimde düzenlenmiştir. Modern Diller Bölümü’nün Üniversitenin çeşitli paydaşları için hazırladığı ERASMUS, Yükseklisans İYS, Mevlâna gibi sınavlar da amacına uygun olarak ihtiyaç analizi yapılarak iyileştirilmiştir.

Yabancı Diller Yüksekokulu’nun Temel İngilizce Hazırlık Bölümü Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı, İngiliz dil eğitimi alanında uluslararası bir saygınlığa sahip Pearson Assured Organization tarafından akredite edilmiştir.

Pearson Assured Organization’ın dünya çapında akredite ettiği önemli dil eğitim kurumlarından olan YTÜ YDYO, Üniversitemizin kurumsal olarak belirlediği kalite anlayışının bir parçası olarak sürekli kalite gelişimi konusunda çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.